‘Oosterlichtkerk’ wordt enige PKN-kerk in Huizen

De protestantse Oosterlichtkerk aan de Huizermaatweg in het Noord-Hollandse Huizen – destijds gebouwd als de gereformeerde kerk De Akker – zal vanaf halverwege juli 2023 definitief het enige protestantse kerkgebouw in het Noord-Hollandse Huizen zijn.

Een luchtfoto van de protestantse (voormalig gereformeerde) kerk ‘De Akker’, nu ‘Oosterlichtkerk’ te Huizen.

Lees verder ‘Oosterlichtkerk’ wordt enige PKN-kerk in Huizen

”Gebouwenproces gijzelt kerkelijke gemeente Dokkum”

Kerkenraad beantwoordde ingekomen vragen over gebouwenkeuze.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Dokkum heeft op woensdag 27 juli 2022 de ingekomen schriftelijke en mondelinge vragen naar aanleiding van zijn ‘voorgenomen besluit’ om de protestantse (voormalig gereformeerde) kerk ‘De Fontein’ te sluiten, beantwoord.

‘De Fontein’ te Dokkum vanuit de lucht.

Lees verder ”Gebouwenproces gijzelt kerkelijke gemeente Dokkum”

De Gereformeerde Kerk te Leiden (5)

De Gereformeerde Kerken in Nederland (1892).

( < Naar deel 4 ) – Op 17 juni 1892 werd in de Keizersgrachtkerk te Amsterdam de eenheid geproclameerd van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederduitsche Gereformeerde Kerken, resp. uit Afscheiding en Doleantie. De naam van de verenigde kerken zou zijn: De Gereformeerde Kerken in Nederland.

Dr. A. Kuyper (1837-1920) en ds. S. van Velzen (1809-1896).

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Leiden (5)

De Gereformeerde Kerk te Leiden (4)

( < Naar deel 3 ) – Heel in het kort melden we voor de volledigheid enkele bijzonderheden over de derde Leidse gemeente die uit de Afscheiding van 1834 afkomstig was: de Gereformeerde Gemeente onder ’t Kruis, die in Leiden rond 1862 ontstond, maar zich later niet bij De Gereformeerde Kerken in Nederland voegde, en daarmee dus eigenlijk buiten het bereik van ons verhaal valt.

Ds. C. van den Oever (1802-1877) kocht aan de Nieuwe Rijn een woning die tot kerk verbouwd werd.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Leiden (4)