Categorie archief: (Oud) Nieuws

In één jaar zeven ‘geref. kerken’ dicht

… in de periode 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2021.

De redactie van GereformeerdeKerken.info stelde in 2020 een aan strenge criteria voldoend onderzoek in naar het aantal per 1 augustus 2020 binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) dienstdoende van oorsprong gereformeerde kerkelijke gebouwen. Daaruit bleek dat het ‘gereformeerd kerkelijk erfgoed’ in dat opzicht nog ‘ruimschoots aanwezig’ is in de PKN.

Op 23 april 1988 werd de Bethlehemkerk te Gieten in gebruik genomen. Op 27 december 2020 werd er de laatste dienst gehouden.

Lees verder In één jaar zeven ‘geref. kerken’ dicht

Congres over geref. theoloog dr. H. Bavinck

Op 11 en 12 november 2021 wordt in de Nieuwe Kerk te Kampen het ‘Herman Bavinck Centennial Congress 1921-2021’ gehouden, ter herdenking van de honderdjarige sterfdag van de gereformeerde theoloog prof. dr. H. Bavinck (1854-1921).

Prof. dr. H. Bavinck (1854-1921), van 1882 tot 1902 hoogleraar aan de Theologische Hogeschool in Kampen; van 1902 tot zijn overlijden in 1921 hoogleraar aan de Vrije Universiteit.

Lees verder Congres over geref. theoloog dr. H. Bavinck

Kruiskerk Lutten wordt verkocht

De Protestantse Gemeente Lutten-Slagharen-Schuinesloot (in de provincie Overijssel) heeft twee van haar kerkgebouwen in de verkoop gezet, namelijk de voormalig gereformeerde Kruiskerk aan de Anerweg Noord en de voormalig hervormde kapel ‘Ons Trefpunt‘ in het nabijgelegen Schuinesloot.

De protestantse (voormalig gereformeerde) kerk te Lutten wordt verkocht (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Lees verder Kruiskerk Lutten wordt verkocht

Wordt Marktpleinkerk Hoofddorp uitgebreid?

Protestantse Gemeente wil (voormalig gereformeerde) Marktpleinkerk in Hoofddorp blijven gebruiken en mogelijk uitbreiden.

In antwoord op vragen van een raadslid heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Haarlemmermeer geantwoord dat de protestantse (voormalig gereformeerde)  Marktpleinkerk in Hoofddorp in stand gehouden moet worden.

De protestantse (voormalig gereformeerde) Marktpleinkerk te Hoofddorp (foto: Reliwiki, M.J. de Rijk).

Lees verder Wordt Marktpleinkerk Hoofddorp uitgebreid?

Bezwaar tegen verkoop Breepleinkerk verworpen

‘Bezwaarden’ gaan in beroep.

Het Classicaal College voor de behandeling van bezwaren en geschillen van de Protestantse Kerk in Zuid-Holland heeft het bezwaar van een tweetal stichtingen en van eenenvijftig leden van de Protestantse Gemeente te Rotterdam-Zuid tegen de verkoop en overdracht van de voormalig gereformeerde Breepleinkerk en de daarbij behorende pastorieën verworpen.

De Breepleinkerk te Rotterdam.

Lees verder Bezwaar tegen verkoop Breepleinkerk verworpen

Voormalige geref. kerk Holwerd te koop

De monumentale voormalige gereformeerde kerk aan de Elbasterwei 1 in het Friese Holwerd – al in 2014 voor de kerkdiensten buiten gebruik gesteld – staat te koop voor de prijs van € 249.000. Tot 2020 was het Waddenbelevingscentrum ‘De Noordhoren’ vijf jaar lang in de kerk gevestigd.

De in 1933 gebouwde en in 2014 buiten gebruik gestelde gereformeerde kerk te Holwerd (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Lees verder Voormalige geref. kerk Holwerd te koop