Categorie archief: Uit de Historie

Kerk- (en school-) nieuws uit ‘De Bazuin’ (2)

De kop van ‘De Bazuin’.

De Bazuin was jarenlang het blad dat ten voordele van de Theologische School te Kampen werd uitgegeven. Deze keer nemen we daaruit enkele berichten over uit de maanden maart tot en met mei 1864, die betrekking hebben op plaatselijke Gereformeerde Kerken, toen nog – tot 1869 – Christelijke Afgescheidene (Gereformeerde) Gemeenten geheten.

Lees verder Kerk- (en school-) nieuws uit ‘De Bazuin’ (2)

De Gereformeerde Kerk te Paesens-Moddergat (2)

Paesens en Moddergat gaan samen (1889).

( < Naar deel 1 )  – Omdat Moddergat kerkelijk altijd bij de hervormde gemeente van Nes en Wierum had behoord, sloot men zich logischerwijze, nadat in Nes en Wierum de Doleantie had plaatsgevonden, zich bij de Dolerende Kerk van Nes en Wierum aan.

Het gebouw van de JV aan de Achterwei in Paesens, waar tot 1889 de Dolerende kerkdiensten gehouden werden (foto: ‘100 jaar Gereformeerde Kerk Paesens-Moddergat’).

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Paesens-Moddergat (2)

Vijf jaar Afgescheiden in Westerwijtwerd

Ds. Isaäc Busch Keizer (1805-1867) mocht dan in de rond de driehonderd leden tellende hervormde gemeente in ‘het geringe dorp Westerwijtwerd’ een ijverig man zijn, veel van zijn gemeenteleden letten meer op wat hij op de kansel verkondigde. En dat was hun niet naar de zin. Hij verkondigde naar hun oordeel namelijk niet ‘de rechte gereformeerde leer’.

Kaart: Google.

Lees verder Vijf jaar Afgescheiden in Westerwijtwerd

De Gereformeerde Kerk te Buiksloot (2)

( < Naar deel 1 – De kerk op de Ringdijk werd te klein. De gemeente groeide. Op advies van ds. Schweitzer werd in 1910 daarom een tweetal commissies in het leven geroepen, waarvan één bedoeld was om geld bij elkaar te krijgen voor de bouw van een nieuwe kerk. Natuurlijk werden in de kerk ook collectebussen opgehangen.

Ds. A. Schweitzer (1872-1943) was van 1916 tot 1936 predikant te Buiksloot.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Buiksloot (2)

De Gereformeerde Kerk te Buiksloot (1)

De Gereformeerde Kerk in het Noord-Hollandse Buiksloot, destijds een dorpje ten noorden van Amsterdam, werd op zondag 27 januari 1889 (en niet op 21 december 1888) geïnstitueerd als ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende)’ en voegde zich in 1892 bij De Gereformeerde Kerken in Nederland.

Zwarte stip: De Ark; rode stip: Mospleinkerk en Maranathakerk; blauwe stip: Buikslootkerk (Kaart: Google).

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Buiksloot (1)