Categorie archief: Uit de Historie

De Afscheiding in de Achterhoek

door B. Aalbers

“Aan de kerkeraad van de zoogenaamde Hervormde Gemeente van Varsseveld. Wij ondergeteekenden, lidmaten en aanhangers der ware gereformeerde kerk, verklaren bij dezen vrijwillig, dat wij ons met onze onmondige kinderen op grond van onze in alles met Gods Woord overeenkomende Geloofsbelijdenis art. 28 en 29, afscheiden van het sinds 1816 bestaande zoogenaamde Hervormde Genootschap en ons hereenigen met alle ware Gereformeerden, waar de Heer die ook belieft te vergaderen.

Kaart: Google.

Lees verder De Afscheiding in de Achterhoek

De Gereformeerde Kerk te Sexbierum (1)

De Gereformeerde Kerk in het Friese Sexbierum werd op 1 december 1835 geïnstitueerd als Christelijke Gereformeerde (!) Gemeente. Sinds 1841, toen de erkenning van de overheid afkwam werd de gemeente als ‘Christelijke Afgescheidene Gemeente’ ingeschreven. De overheid duldde de term ‘gereformeerd’ niet voor Afgescheiden Gemeenten. Die was voorbehouden aan de Nederlandse Hervormde Kerk, vond men.

Kaart: Google.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Sexbierum (1)

De kosters en de barre winter van 1963

door J.W. Ooms (1914-1974)

Een kerk overziet men met één blik, doch slechts kinderen houden uitsluitend dat totaalbeeld voor ogen, schreef Herman de Man lang geleden in zijn grote roman ‘De Koets’. In dat totaalbeeld komt de koster voor als een belangrijk personage in het van gesteente opgetrokken Beth El, het huis Gods.

De koster van de Ebbingekerk (1852-1920) te  Groningen was heel trots op zijn kerkgebouw!

Lees verder De kosters en de barre winter van 1963

De Gereformeerde Kerk te Lemmer (2)

De nieuwe kerk (1890).

< Naar deel 1 ) –  Al voordat duidelijk werd dat het hervormde kerkgebouw niet langer zou kunnen worden gebruikt voor de Dolerende erediensten (de laatste dienst was daar op woensdag 27 april 1889), begon de Dolerende kerkenraad met het maken van plannen voor een eigen kerk.

De Dolerenden kerkten sinds mei 1889 in de christelijke school aan de Langestreek.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Lemmer (2)