Categorie archief: Uit de Historie

De Gereformeerde Kerk te Arnhem (2)

2. De Gereformeerde Gemeente onder ’t Kruis (1856).

Oefenaar/ds. D.J. van Brummen (van 1856 tot 1867).

( < Naar deel 1 ) –  In 1851 verliet een aantal gemeenteleden de Arnhemse hervormde kerk, ‘dewijl dat kerkgenootschap de gronden hunner belijdenis verlaten’. Ze kwamen toen als conventikel bij elkaar in de woning van Jan Hoffman in de Kortestraat.

Oefenaar/ds. D.J. van Brummen (1825-1902) droeg het ambtsgewaad nog.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Arnhem (2)

De Gereformeerde Kerk te IJmuiden (3)

Na de fusie verdere groei.

( < Naar deel 2 )  –  De fusie van de Gereformeerde Kerk te IJmuiden en die van IJmuiden-Oost per 1 februari 1952 viel niet bij iedereen in goede aarde, maar ondanks alles beloofde men zich in de nieuwe situatie te schikken en actief te blijven meewerken.

Het orgel van de Ichthuskerk, dat in 1951 in gebruik genomen werd (foto: Wim Verburg).

Lees verder De Gereformeerde Kerk te IJmuiden (3)