Categorie archief: Uit de Historie

De geref. evangelisatie te Woldendorp

Op 20 juli 1845 werd de Gereformeerde Kerk te Woldendorp geïnstitueerd. Aanvankelijk kerkte men in gehuurde ruimten, maar  intussen kreeg de kerk in 1859 steun van de Particuliere Synode Groningen voor kerkbouw. Pas op 15 augustus 1874 werd het kerkgebouw van Woldendorp in gebruik genomen. In 1879 werd de eerste predikant aan de gemeente verbonden. Het was ds. E. Weers (1812-1888), die daar tot 1886 stond.

Kaart: Google.

Lees verder De geref. evangelisatie te Woldendorp

De Gereformeerde Kerk te Lioessens c.a. (2)

Christelijke Gereformeerde Gemeente (1869).

( < Naar deel 1 ) – Sinds juni 1869 heette de gemeente niet meer Christelijke Afgescheidene Gemeente, maar Christelijke Gereformeerde Gemeente. Dat werd veroorzaakt door een landelijke kerkenfusie van de Christelijke Afgescheidene Kerk uit de Afscheiding van 1834, met het kleine kerkgenootschap van de Gereformeerde Kerk onder ’t Kruis.

Sinds 1869 heette de Christelijke Afgescheiden Gemeente van Lioessens ‘Christelijke Gereformeerde Gemeente’; hierboven het kerkgebouw.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Lioessens c.a. (2)

De Gereformeerde Kerk te Breda (2)

Twee evangelisatiepredikanten (1942 tot 1947).

( < Naar deel 1 ) – De Provinciale Deputaten voor de Evangelisatie in Noord-Brabant en Limburg benoemden per 1 mei 1942 kandidaat M. van den Bosch (1909-1992) als hulppredikant voor het evangelisatiewerk in Noord-Brabant en Limburg.


Ds. M. van den Bosch (1909-1992) was de eerste evangelisatiepredikant van de kerk van Breda; hier op latere leeftijd.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Breda (2)