De provinciale Groninger evangelisatiearbeid (1)

Een samenvatting in hoofdlijnen (1834-2004).

Na de Afscheiding van de hervormde kerk van ds. H. de Cock (1801-1842) en zijn gemeente in het Groningse Ulrum, in oktober 1834, ontstonden in de paar jaren daarna in rap tempo overal in de provincie door ds. H. de Cock geïnstitueerde Christelijke Afgescheidene Gemeenten.

Het grafmonument van ds. Hendrik de Cock en zijn echtgenote Frouwe Venema op de Zuiderbegraafplaats te Groningen (foto: GereformeerdeKerken.info)

Lees verder De provinciale Groninger evangelisatiearbeid (1)

De Gereformeerde Kerk te Coevorden (2)

De Gereformeerde Kerk te Coevorden (1892).

( < Naar deel 1 ) – In de vacante periode vond een belangrijke landelijke gebeurtenis in de kerken plaats. In 1886 – toen ds. J.W. Draijer (1851-1894) predikant was van de Christelijke Gereformeerde Gemeente te Coevorden – ontrolde zich onder meer in Amsterdam de tweede uittocht van gereformeerden uit de Hervormde Kerk, die we de Doleantie zijn gaan noemen.

Koperen plaquette van dr. A. Kuyper (1837-1920).

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Coevorden (2)