De Gereformeerde Kerk te Breda (2)

Twee evangelisatiepredikanten (1942 tot 1947).

( < Naar deel 1 ) – De Provinciale Deputaten voor de Evangelisatie in Noord-Brabant en Limburg benoemden per 1 mei 1942 kandidaat M. van den Bosch (1909-1992) als hulppredikant voor het evangelisatiewerk in Noord-Brabant en Limburg.


Ds. M. van den Bosch (1909-1992) was de eerste evangelisatiepredikant van de kerk van Breda; hier op latere leeftijd.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Breda (2)