Kerk- (en school-) nieuws uit ‘De Bazuin’ (2)

De kop van ‘De Bazuin’.

De Bazuin was jarenlang het blad dat ten voordele van de Theologische School te Kampen werd uitgegeven. Deze keer nemen we daaruit enkele berichten over uit de maanden maart tot en met mei 1864, die betrekking hebben op plaatselijke Gereformeerde Kerken, toen nog – tot 1869 – Christelijke Afgescheidene (Gereformeerde) Gemeenten geheten.