De Afscheiding in de Achterhoek

door B. Aalbers

“Aan de kerkeraad van de zoogenaamde Hervormde Gemeente van Varsseveld. Wij ondergeteekenden, lidmaten en aanhangers der ware gereformeerde kerk, verklaren bij dezen vrijwillig, dat wij ons met onze onmondige kinderen op grond van onze in alles met Gods Woord overeenkomende Geloofsbelijdenis art. 28 en 29, afscheiden van het sinds 1816 bestaande zoogenaamde Hervormde Genootschap en ons hereenigen met alle ware Gereformeerden, waar de Heer die ook belieft te vergaderen.

Kaart: Google.

Lees verder De Afscheiding in de Achterhoek

De Gereformeerde Kerk te Sexbierum (1)

De Gereformeerde Kerk in het Friese Sexbierum werd op 1 december 1835 geïnstitueerd als Christelijke Gereformeerde (!) Gemeente. Sinds 1841, toen de erkenning van de overheid afkwam werd de gemeente als ‘Christelijke Afgescheidene Gemeente’ ingeschreven. De overheid duldde de term ‘gereformeerd’ niet voor Afgescheiden Gemeenten. Die was voorbehouden aan de Nederlandse Hervormde Kerk, vond men.

Kaart: Google.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Sexbierum (1)