Afscheiding en Doleantie te Delft – en daarna (4)

5. Van GKN naar PKN (slot).

( < Naar deel 3 )  – Nu de gang van zaken betreffende Afscheiding, Doleantie en Vereniging te Delft beschreven is, rest ons – in vogelvlucht en als toegift – in  dit laatste artikel nog een aantal andere zaken te vermelden betreffende de verdere loop van de Gereformeerde Kerk in Delft.

Het interieur van de Oosterkerk.

Lees verder Afscheiding en Doleantie te Delft – en daarna (4)

Afscheiding en Doleantie te Delft – en daarna (3)

3. Van ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende)’ tot ‘Gereformeerde Kerk te Delft B’.

( < Naar deel 2 )  – Terwijl ds. L. van der Valk (1838-1910) sinds jaar en dag de Christelijke Gereformeerde Gemeente van Delft met wijs beleid bestierde, was in de landelijke Nederlandse Hervormde Kerk een strijd gaande over de handhaving van de belijdenis en over de macht van de Algemeene Synode. Deze kerkelijke strijd zou zich ook verplaatsen naar Delft.

De eerste uitgave van het door de overheid  aan de hervormde kerk opgelegde ‘Algemeen Reglement’ van 1816.

Lees verder Afscheiding en Doleantie te Delft – en daarna (3)

Afscheiding en Doleantie te Delft – en daarna (2)

2. Van ‘Christelijke Afgescheidene Gemeente’ naar ‘Gereformeerde Kerk te Delft A’.

Ds. H.A. de Vos (van 1857 tot 1867).

( < Naar deel 1  )  – Enfin,  toen oefenaar Jan van Oel in 1857 naar Naaldwijk was vertrokken, nam de kerkenraad het beroepingswerk ter hand. Men kwam uit bij ds. H.A. de Vos (1816-1868) uit Tiel, die daarvóór al in meerdere andere gemeenten gestaan had, dus veel ervaring had, en bovendien de eerste serieus opgeleide Delftse predikant was.

Ds. H.A. de Vos (1816-1868).

Lees verder Afscheiding en Doleantie te Delft – en daarna (2)

Leraar der verstrooide schapen: L.G.C. Ledeboer (1808-1863)

door J. Mastenbroek

De kerkgeschiedenis heeft vele -isten en -ianen voortgebracht. Er waren Gomaristen, Arminianen, Voetianen, Coccejanen, Brownisten [genoemd naar predikanten van eeuwen terug]. Een traditie die met de Paauwianen [aanhangers van de in 1914 afgezette hervormde ds. J.P. Paauwe (1872-1956)] in de vorige eeuw lijkt te zijn beëindigd.

Ds. Ledeboer werd aan het Haringvliet in het centrum van Rotterdam geboren.

Lees verder Leraar der verstrooide schapen: L.G.C. Ledeboer (1808-1863)

De Gereformeerde Kerken in Argentinië – 3

3. Comodoro Rivadavia (1912).

( < Naar deel 2 ) – Een bijzonder verhaal is de stichting van de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Argentinië te Comodoro Rivadavia (welke kerk aanvankelijk NGK te Chubut heette). De instituering van die kerk vond in 1912 plaats.

Gegevens over de kerk van Comodoro Rivadavia in 1923. Bron: Jaarboek GKN 1924, toen de Argentijnse kerken er voor het eerst in vermeld werden.

Lees verder De Gereformeerde Kerken in Argentinië – 3