Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Sint Laurens

Inleiding.

De Gereformeerde Kerk te Sint Laurens ontstond als ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende)’ op 19 mei 1889. Sinds 1892 – toen de ‘Christelijke Gereformeerde Kerk’ en de ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerken’ (resp. uit Afscheiding en Doleantie) zich landelijk verenigden tot ‘De Gereformeerde Kerken in Nederland’ – behoorde ook de kerk van Sint Laurens daartoe.

Kaart: Google.

Lees verder Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Sint Laurens

Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Haarlem en daarna (3)

5. In vogelvlucht van 1916 naar nu.

Inleiding.

( < Naar deel 1 ) ( < Naar deel 2 ) – Zo waren dan de drie Gereformeerde Kerken op 29 december 1916 tot één geheel samengesmeed, ‘De Gereformeerde Kerk te Haarlem’.

Het kerkje aan het Klein Heiligland van Kerk B werd na de ingebruikname van de Wilhelminakerk aan de Gedempte Oude Gracht afgebroken.

Lees verder Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Haarlem en daarna (3)

Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Haarlem en daarna (2)

2. De Gereformeerde Gemeente onder ’t Kruis (1847).

( < Naar deel 1 ) – In 1838 had in Afgescheiden kring een landelijke kerkscheuring plaatsgevonden van gemeenten die onder meer de Dordtse Kerkorde van 1619 wilden handhaven, geen vrijheid van godsdienst bij de overheid wilden aanvragen (omdat ze anders de benaming ‘gereformeerd’ niet meer mochten gebruiken) en het traditionele ambtsgewaad van predikanten wilden behouden. Het nieuwe kerkgenootschap noemde zich de ‘Gereformeerde Kerk onder ’t Kruis’.

Het Klein Heiligland te Haarlem.

Lees verder Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Haarlem en daarna (2)

Presentatie gedenkboek “Kerk tussen de Dijken”

Zondag 2 december 2018 werd in de protestantse kerk in het Noord-Friese Nij Altoenae het eerste exemplaar van het gedenkboek betreffende de Gereformeerde Kerk te Oude- en Nieuwe Bildtdijk en Nij Altoenae gepresenteerd.

De schrijver, de heer Adriaan Stap, overhandigt het eerste exemplaar aan de kerkenraad, in de persoon van mevr. Jannie Schaaf.

Lees verder Presentatie gedenkboek “Kerk tussen de Dijken”