Instituering en kerkbouw te Wilsum

Inleiding.

De Gereformeerde Kerk in het Overijsselse Wilsum werd weliswaar volgens alle vermeldingen op 25 juni 1899 geïnstitueerd, maar dat was de dag dat de ambtsdragers gekozen werden. 1 juli 1899 geldt echter officieel als institueringsdatum, omdat de verkozen ouderlingen en diakenen op die datum in het ambt bevestigd werden. Sindsdien bestond de kerkenraad.

Kaart: Google.

Lees verder Instituering en kerkbouw te Wilsum