Het conflict rond het ‘Psalter-1949’ (3)

Hoe het in Meppel ging met de berijming van ds. Hasper – bij wijze van voorbeeld.

( < Naar deel 1 ) ( < Naar deel 2 ) – Tot in de Tweede Wereldoorlog was het in de Gereformeerde Kerken de gewoonte de psalmen (in de berijming van 1773) op lange noten te zingen (de isoritmische zangwijze), al werden de psalmen in de berijming van de kerkhervormer Johannes Calvijn (1509-1564) met lange en korte noten, ‘ritmisch’, gezongen.

Het psalmboek van ds. Hasper, waarvan door de kerk te Meppel honderd exemplaren besteld werden.

Lees verder Het conflict rond het ‘Psalter-1949’ (3)

Het conflict rond het ‘Psalter-1949’ (2)

De zaak nogmaals door de synode behandeld op verzoek van de Particuliere Synode Noord-Brabant en Limburg.

( < Naar deel 1 ) – Ook na de verschijning van ‘Doe Recht’ (in oktober 1958) en van de ‘Nadere Verklaring’ (in januari 1961) had de generale synode besloten dat zij geen termen aanwezig achtte om op de zaak terug te komen; de kwestie van het Psalter-1949 en wat daaruit voortkwam was immers definitief door arbitrale rechtspraak beslist.

Ds. H. Hasper (1886-1974).

Lees verder Het conflict rond het ‘Psalter-1949’ (2)

Het conflict rond het ‘Psalter-1949′ (1)

Inleiding.

Over het pijnlijke conflict rond het ‘Psalter-1949’ zou ter synode mogelijk nooit weer gesproken zijn, ware het niet dat de Particuliere Synode van Noord-Brabant en Limburg de Generale Synode van 1961-1962 verzocht zich in verbinding te stellen met de ‘Stichting Geestelijke Liederen uit den Schat van de Kerk der Eeuwen’, c.q. met ds. H. Hasper (1886-1974), ‘teneinde te trachten door een nadere samenspreking tot overeenstemming te komen’.

Ds. H. Hasper (1886-1974).

Lees verder Het conflict rond het ‘Psalter-1949′ (1)

Met de ‘verhuisdoos’ de Mentekerk uit

‘Derde gereformeerde kerk van Schoonebeek’ dicht.

Op zondagmiddag 9 september 2018 nam de protestantse kerkelijke gemeente van Schoonebeek tijdens een kerkdienst afscheid van de Mentekerk, de vroegere gereformeerde kerk. ’s Morgens om half tien was tijdens een kerkdienst afscheid genomen van het hervormde gebouw Eben Haëzer in Weiteveen.

De in 1949 in gebruik genomen Mentekerk te Schoonebeek is gesloten (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Lees verder Met de ‘verhuisdoos’ de Mentekerk uit

Van Rijswijk naar de Kerk van ‘s-Gravenhage-Zuid (2)

2 – Ingebruikneming, verwoesting en herrijzenis van de Laakkerk.

(< Naar deel 1) – Een stuk grond werd gekocht in het Laakkwartier, als terrein voor de toekomstige kerk. De tijd drong, want in 1928 werd de toestand in de Hofrustkerk onhoudbaar: de banken meer dan vol, honderd stoelen in de gangpaden en dan nog ruimte te kort, zodat soms honderd kerkgangers onverrichter zake huiswaarts keerden.

De Hofrustkerk werd te klein, zodat een tweede kerkplaats gezocht moest worden.

Lees verder Van Rijswijk naar de Kerk van ‘s-Gravenhage-Zuid (2)