Groen van Prinsterer als verdediger der Afgescheidenen (1)

Deel 1 – De gewezen kabinetssecretaris.

‘De edelste pleitbezorger der Afgescheidenen is geweest mr. Guillaume Groen van Prinsterer’, zo begon de redacteur van het Kerkblaadje der Gereformeerde Kerk te Meppel – schoolhoofd S. Steensma – in 1916 zijn verhaal over wat Groen van Prinsterer (1801-1876) voor de Afgescheidenen betekende.

mr. Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876).

Lees verder Groen van Prinsterer als verdediger der Afgescheidenen (1)

De Gereformeerde Kerk te Schildwolde (Gr.)

Laatste dienst gehouden op 15 juli 2018.

Op 19 april 1836 was het ds. H. de Cock (1801-1842), die de ‘Wederkeerende Gereformeerde Gemeente’ van Schildwolde (in de provincie Groningen) institueerde. Op 17 januari 2016, op drie maanden na honderdtachtig jaar later, fuseerden de Gereformeerde Kerk te Schildwolde en de Hervormde Gemeente Slochteren tot de Protestantse Gemeente Slochteren-Schildwolde.

Kaart: Google.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Schildwolde (Gr.)