Iets over de Gereformeerde Kerk te Britsum (Frl.)

Inleiding.

De Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Gemeente in het Friese Britsum werd op 31 augustus 1862 geïnstitueerd. Het ‘late tijdstip’ van deze instituering is niet vreemd. De hervormden in Britsum hadden in de tijd van de Afscheiding niets te klagen over hum dominee. De hervormde preekstoel werd in die tijd voortdurend bezet door een orthodoxe predikant.

Kaart: Google.

Lees verder Iets over de Gereformeerde Kerk te Britsum (Frl.)

Van Sloterdijk naar Amsterdam (1887-1997)

Inleiding.

De ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende)’ te Sloterdijk werd op 9 oktober 1887 geïnstitueerd en behoorde vanaf 1892 tot de Gereformeerde Kerken in Nederland. In september 1924 veranderde de naam in Gereformeerde Kerk te Amsterdam-West (Sloterdijk) en per 1 juli 1957 werd die kerk in tweeën gesplitst: de Gereformeerde Kerk te Amsterdam-West en de Gereformeerde Kerk te Amsterdam-Slotermeer/Geuzenveld. Uiteindelijk werden beide kerken in 1998 weer bij de Gereformeerde Kerk te Amsterdam gevoegd. De geschiedenis van deze kerken volgen we van 1887 tot 1997. Honderd jaar!

Kaart: Google.

Lees verder Van Sloterdijk naar Amsterdam (1887-1997)

De noodkerken van de geref. “Stichting Steun Kerkbouw” (SSK)

Inleiding.

Al eerder berichtten wij over de oprichting en het werk van de bekende gereformeerde ‘Stichting Steun Kerkbouw’ (SSK). Naast de grote jaarlijkse landelijke geldwervingsacties – die vele miljoenen opleverden – en de financiële steunverlening (door leningen of giften) bij de bouw van nieuwe gereformeerde kerken, werd al snel ook medewerking verleend bij de plaatsing van tijdelijke noodkerken die door de Stichting Steun Kerkbouw werden aangeschaft.

Een SSK-noodkerk van boven gezien (tekening uit het ‘Centraal Weekblad’).

Lees verder De noodkerken van de geref. “Stichting Steun Kerkbouw” (SSK)