Geschiedenis Geref. Kerk Watergraafsmeer nu ook op papier

De Protestantse Gemeente Amsterdam Watergraafsmeer (De Bron) heeft de geschiedenis van de voormalige Gereformeerde Kerk Watergraafsmeer – zoals die op 3 november 2016 op onze website gepubliceerd werd  – nu (uiteraard in overleg met de redactie van GereformeerdeKerken.info) ook op papier gezet en als brochure uitgegeven.

Lees verder Geschiedenis Geref. Kerk Watergraafsmeer nu ook op papier

Het verhaal van het ontstaan der Geref. Kerk te Lollum (1887)

En: binnenkort brouwen en begraven vanuit v/m. gereformeerde kerk Lollum?

De voormalig gereformeerde kerk in het Friese Lollum, de zogenoemde Greidhoeke Kathedraal (‘kathedraal van de Weidehoek’), wordt mogelijk het onderdak voor zowel een bierbrouwerij als een uitvaartvereniging. De kerk wordt al enige tijd door de Protestantse Gemeente niet meer voor kerkdiensten gebruikt.

Kaart: Google.

Lees verder Het verhaal van het ontstaan der Geref. Kerk te Lollum (1887)

‘De waarheid over de Maranathakerk’ te Rijnsburg…??

‘Een samenvatting van wat er speelt’ met een naschrift van onze redactie, én de reactie van het moderamen van de gereformeerde kerkenraad te Rijnsburg.

Inleiding

‘Mede in verband met het naderende samengaan van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te Rijnsburg’ én om financiële redenen zouden in 2016 twee gereformeerde kerken buiten gebruik gesteld zijn. Op 1 mei werd de laatste dienst gehouden in de Maranathakerk aan de Burgemeester Hermansstraat, een week later vond in de Petrakerk aan de Korte Voorhouterweg de laatste dienst plaats. Eén gereformeerde kerk bleef open, namelijk de Immanuelkerk aan de Kerkstraat.

Kaart: Google.

Lees verder ‘De waarheid over de Maranathakerk’ te Rijnsburg…??

De Afscheiding te Drogeham (Frl.)

Herdenkingstoespraak van ds. S. van Velzen in 1885.

Inleiding.

Ds. S. van Velzen (1809-1896), één van der ‘Vaders der Afscheiding van 1834’, hield op 11 december 1885 (als oud-predikant van het Friese Drogeham) een toespraak tijdens de vijftigjarige herdenking van de Afscheiding in dat dorp, die op 11 december 1835 plaats vond. We hebben zijn toespraak hieronder weergegeven met weglating van enkele korte, in dit verband minder ter zake doende gedeelten. Ook zijn tussen [] enkele aanvullende opmerkingen toegevoegd. Ds. Van Velzen was zijn toespraak begonnen met een overzicht van de groei en bloei van het protestantisme in Nederland sinds de Reformatie in de zestiende eeuw. Daarna volgde het onderstaande gedeelte.

Kaart: Google.

Lees verder De Afscheiding te Drogeham (Frl.)

Tentoonstelling werk gereformeerde architect Egbert Reitsma

‘Routeboekje’ over vier ‘Amsterdamse School’-kerken.

In het kader van de Noordelijke Architectenportretten  van de Stichting Berlagehuis te Usquert (Gr.), wordt in de gereformeerde Goede Herderkerk aan de Schultingastraat 1 in het Groningse Bedum een tentoonstelling gehouden over het werk van de gereformeerde kerkarchitect Egbert Reitsma (1892-1976).

Egbert Reitsma (1892-1976).

Lees verder Tentoonstelling werk gereformeerde architect Egbert Reitsma

Radio Bloemendaal: een Gereformeerde ‘Kerk zonder Grenzen’

Inleiding.

Op 15 juni 1924, in een tijd dat de radio nog nauwelijks in de kinderschoenen stond, waagde de Gereformeerde Kerk van Bloemendaal de grote stap: zij zond voor de eerste keer een kerkdienst via de ether de wereld in. Bloemendaal was een jonge kerk: ze was op 3 november 1916 geïnstitueerd en haar eerste predikant was ds. J.C. Brussaard (1884-1963). In dit artikel staat het werk van Radio Bloemendaal op de voorgrond, voor zover nodig ingebed in de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Bloemendaal.

Kaart: Google.

Lees verder Radio Bloemendaal: een Gereformeerde ‘Kerk zonder Grenzen’